KAJI SELIDIK KAJIAN PENGESANAN GRADUAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA (SKPG)

  1. Kajian Pengesanan Graduan merupakan kajian tahunan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) bagi mengetahui status pekerjaan setelah tamat pengajian. Di samping itu, kajian ini bertujuan mendapatkan pandangan graduan berhubung program pengajian, kemudahan dan perkhidmatan KPTM.

  2. Tarikh mengakses portal Kaji Selidik Kajian Pengesanan Graduan Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia (SKPG) TELAH dibuka mulai FEB 2022. Saudara/i dinasihatkan mengakses portal dan melengkapkan kajian ini SEBELUM membuat pengesahan maklumat graduan.

  3. Sistem ini boleh digunakan secara dalam talian dengan melayari alamat url berikut:

    http://great.mohe.gov.my

  4. Pelajar WAJIB memuatnaik Slip Kajian Pengesanan graduan KPT (screenshot/ print screen) seperti Gambarajah 1 di bawah ke Sistem Pengesahan Graduan sebagai bukti menyelesaikan kajian tersebut.

   5. Sebarang pertanyaan/kemusykilan berkaitan Kajian Pengesanan Graduan, sila hubungi pegawai-pegawai berikut:

Contact

URUS SETIA KONVOKESYEN KUPTM,

KOLEJ UNIVERSITI POLY-TECH MARA,
Jalan 6/91, Taman Shamelin Perkasa,
56100 Cheras, Kuala Lumpur
No. Telefon: +603 9206 9700 

urusetia_konvo@kuptm.edu.my

Follow Us On